WŁOCHY 30.XII.2013 - 07.01.2014

Szanowni Państwo, reportaż  z Włoch został zrealizowany w całości za fundusze prywatne Fundatora.
Udostępnione zdjęcia pochodzą również z prywatnego archiwum Fundatora.