Morozowa Tatiana - Malarstwo

Artystka z Ukrainy - Równe.  Z pochodzenia Polka. Nauczycielka sztuk pięknych. Uprawia malarstwo i inne sztuki plastyczne.