Mysyrowicz Witold - rysunek, grafika, karykatura

 

Artysta grafik, designer, karykaturzysta i działacz sportowy. Urodził się w 1947 r. w Warszawie. W latach 1967-1973 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Malarstwa i Grafiki i Wydziale Grafiki, gdzie uzyskał w 1973 roku Dyplom z Wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Zajmuje się grafiką wydawniczą  i reklamową, rysunkiem satyrycznym i sporadycznie innymi dyscyplinami plastycznymi. Uczestniczył   w kilkuset wystawach plakatu, malarstwa i rysunku w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach, na wszystkich kontynentach. Za swe prace (plakaty, znaki graficzne, rysunki) otrzymał ponad 145 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych w Polsce oraz m.in. w Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Indiach, Iranie, Korei Płd., Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, na Ukrainie, we Włoszech. Dwukrotny laureat Nagrody im. T. Trepkowskiego, dwunastokrotny laureat legnickiego Satyrykonu  i ośmiokrotny laureat Międzynarodowego Konkursu w Zielonej Górze (i Kożuchowie).

Miał 30 wystaw indywidualnych. Jest autorem kilkuset plakatów, opracował graficznie i zilustrował kilkadziesiąt książek i wydawnictw oraz druków reklamowych. W 1980 r. stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Zajmował się komunikacją wizualną, działaniami parahappeningowymi i realizacją malarstwa w architekturze. Rysunki satyryczne publikował m. in. w „Szpilkach”, „Karuzeli”, „Odrodzeniu”, „Puk-puk”, „Sztuce”, „Trybunie”, „Prasie Polskiej” oraz sporadycznie w innych tytułach w Polsce i za granicą. W latach 1990 - 2010 współpracował z „Dziennikiem Cotygodniowym NIE”, gdzie opublikował ponad 5000 rysunków. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych oraz licznych placówkach muzealnych w kraju i za granicą. W latach 1974 - 1982 członek Związku Polskich Artystów Plastyków, sekretarz byłego Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Projektantów, od 1987 roku członek-założyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Od 2011 roku Prezes SPAK. Uhonorowany przez SPAK ERYKIEM`2011.