S Marta - grafika komputerowa

Marta S. tworzy obrazy rzeczywistości nieistniejącej realnie, a jednocześnie bliskiej tej, jaką znamy ze snów. To całe światy – skomplikowane przestrzenie rządzące się swoistymi prawami, często o zakłóconej perspektywie, o przesuniętych proporcjach, pełne niespodziewanych skojarzeń, zderzeń, przedmiotów i widoków różnych, tutaj koegzystujących ze sobą. Stworzone wizje fascynują, wciągają w swe szczególne istnienie, zdają się otaczać oglądającego, wprowadzać do wnętrza swojej przestrzeni. A jednocześnie bogactwo i różnorodność wypełniających je detali zaprasza do szczegółowego ich oglądania. Te światy są osobne, niepowtarzalne, jednorazowe. Nie korespondują ze sobą – chyba, że podobnym nastrojem, emocjonalnym napięciem, nutą owiewającej je poezji, może melancholii? Autorka powołuje je do istnienia jednorazowo, skazuje na niepewny i niezbyt realny byt wirtualny, by czasem tylko, jak na potrzeby tej wystawy, nadać im nieco trwalszą formę fotograficznej odbitki.

Marta Skowron urodziła się 15 marca 1965 roku. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dyplom 1990). Zajmuje się fotografią, grafiką komputerową. Mieszka w Warszawie.