Dobra Wola

Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie

Dobra Wola jest organizacją pozarządową na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie. Organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci niepełnosprawnych. Nazwa Dobra Wola nie jest przypadkowa, ponieważ do powstania stowarzyszenia potrzebna była "Dobra Wola" wszystkich, którzy się do tego przyczynili, ale przede wszystkim współpraca rodziców i opiekunów osób dotkniętych przez los.
Stowarzyszenie DOBRA WOLA zostało powołane w 2006 roku. Skupia wokół siebie rodziców, opiekunów oraz osoby, którym nieobcy jest los ludzi chorych nie będących w stanie samodzielnie funkcjonować. Wzorem podobnych organizacji na świecie , podejmujemy wiele działań na rzecz naszych podopiecznych. Organizujemy grupy wsparcia , oraz szeroko rozumiany lobbing przez co zwracamy uwagę zdrowej części społeczeństwa na naszą obecność. Prowadzimy działalność edukacyjną wśród młodzieży , dzięki czemu budujemy społeczeństwo obywatelskie świadome swoich powinności wobec najsłabszych jego członków. Poprzez nagłaśnianie potrzeb środowiska wspieramy działania nauki w zakresie badań nad udoskonaleniem metod leczenia trudnych schorzeń. Dzięki współpracy ze środowiskami polityki i biznesu nasze działania stają się coraz bardziej skuteczne. W myśl zasady "nic o nas bez nas" jesteśmy aktywni i chcemy być pomocni.

www.dobrawola.org.pl