STANĘŁA ZIMA MIĘDZY NAMI.....

" Stanęła zima między nami...
Na ścianach borów, wstęgach rzek,
nieprzebytemi legł zaspami
niepokalanie biały śnieg.`

 

posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=oNosNAtUr0g