IZRAEL - wrzesień 2013 r

Szanowni Państwo, reportaż  z Izraela został zrealizowany w całości za fundusze prywatne Fundatora.
Udostępnione zdjęcia pochodzą również z prywatnego archiwum Fundatora.