Nowy Dzwon - Tygodnik Mińsk Mazowiecki

Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon jest lokalnym, pismem bezpłatnym o profilu społeczno- kulturalnym. Ukazuje się w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy. Zasięgiem obejmuje cały powiat miński i garwoliński, tereny na zachód od Siedlec praktycznie po Warszawę (Sulejówek). Wdawcą gazety jest firma "WIM - POL" Marzena Gitler.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Świętokrzyska 5
tel./fax: (025) 758-59-43
mobile: 0-504 045 884
e-mail: dzwon@nowydzwon.pl