Co Słychać - tygodnik Mińsk Mazowiecki

Istniejemy nieprzerwanie na rynku medialnym od listopada 1995 r
Nasze wydawnictwo jest firmą prywatną z pełnym udziałem kapitału polskiego.

W Tygodniku Co slychać? poruszamy wszystkie aktualne i ważne problemy, a przede wszystkim społeczno-kulturalne i polityczne regionu wschodniego Mazowsza
Na 32-44 i więcej kredowych i w pełnym kolorze stronach A-4 przedstawiamy najciekawsze i najważniejsze informacje oraz ludzi i zjawiska oprawiając je licznymi ilustracjami. Dzięki temu przewyższamy jakością czasopisma ukazujące się na niskiej jakości gazetowym papierze
Organizujemy w roku cztery własne imprezy kulturalno-sportowe (w tym trzy ogólnopolskie -Festiwal Chleba i Mińsk-Etno-Kabaret i Festiwal Autorów MIVENA), patronujemy zaprzyjaźnionym firmom, promujemy młode talenty. Wydajemy książki (dotychczas osiem) - beletrystykę, poezje, monografie, foldery.
Jesteśmy zwycięzcą konkursu ekologicznego dla prasy lokalnej organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Istniejemy też w internecie: jako pierwszy w regionie co-dziennik
Promujemy w różnych formach kilka tysięcy firm z regionu. Współpracujemy z Ruchem, Kolporterem, Pocztą Polską, Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej oraz siecią lokalnych sklepów.
Nakład – 7.000 egz. co tydzień. Czytelnicy - ok. 30 tysiecy; głównie inteligencja, przedsiębiorcy, nauczyciele, emeryci, rolnicy - połowa w wieku 26-40 lat. Według sondażu z marca2007 roku
Według sondażu z marca2007 roku Tygodnik Co słychać? ma 58-procentowy udział w rynku prasowym obejmującym 130-tysięczną populację Ziemi Mińskiej

Agencja Wydawnicza PRO-MIN, ul. Konstytucji 3 Maja 2/108, 05-300 Mińsk Mazowiecki,                                   

redaktor naczelny: 0-608 410 762            naczelny@co-slychac.pl