Z Stanisław - ceramika

Inżynier Ceramiki, ur. 1931 r  - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie.
W swojej karierze zawodowej pracował w Zakładach Fajansu im. Rewolucji 1905 Roku we Włocławku ( dostał tam nakaz pracy po studiach ), nastepnie w Spółdzielni Cepelia we Włocławku, Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Pułtusku "Sztuka Kurpiowska", Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Tomaszowie Mazowieckim "Sztuka Mazowiecka".

Projektant ceramiki - ma na swoim koncie ponad 50 zatwierdzonych wzorów przez Komisje Ocen Artystycznych przy Ministerstwie Kultury.
Obecnie na emeryturze, Jego pasją nadal jest ceramika, posiada pracownię w Mrozach , gdzie cały czas tworzy.