Liceum Plastyczne - Mińsk Mazowiecki

 Powołane w Mińsku Mazowieckim (w 1992r.) Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności wystawiennictwo przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych oraz do pracy w różnych zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem reklamy wizualnej. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjów z uzdolnieniami artystycznymi.
Celem kształcenia szkoły jest rozwój osobowości twórczej młodzieży uwrażliwionej na piękno, wychowanie estetyczne oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe.
Program kształcenia artystyczno-zawodowego liceum obejmuje również (poza przedmiotami objętymi planem nauczania) marketing, zarządzanie, reklamę oraz informatykę i grafikę komputerową. Na zajęciach w pracowniach komputerowych młodzież ma możliwość poznania nowych technik i technologii powszechnie dzisiaj stosowanych w świecie biznesu, informacji wizualnej, reklamy i multimediów. Innym znaczącym elementem procesu dydaktycznego są plenery malarskie i praktyki zawodowe, które młodzież odbywa w instytucjach artystycznych i reklamowych na terenie naszego województwa. Do szczególnych atrakcji należą wycieczki przedmiotowe dla pogłębiania wiedzy o sztuce i wrażeń artystycznych, organizowane np.: do Słowacji, Austrii, Włoch, Francji, Grecji. Doskonałe usytuowanie szkoły, jej walory estetyczne oraz wysoki poziom efektywności dydaktycznej sprawiają, że szkoła posiada duże uznanie w środowisku.
Szkoła zapewnia młodzieży jak najlepsze warunki kształcenia poprzez dobra organizację i wyposażenie pracowni, dostępność pomocy naukowych i materiałów, dobór fachowej kadry nauczycielskiej a także zakwaterowanie i wyżywienie w internacie szkolnym.
Nauka w szkole trwa cztery lata i kończy się egzaminem dojrzałości oraz pracą dyplomową.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kazikowskiego 18 tel. (025 758 47 08), tel.fax. (758 48 48).
e-mail:
lsponline@free.of.pl