ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Do konkursu swoje prace zgłosiło 28 dzieci.

Jury w składzie :
Monika Gawrylak - Prezes Fundacji Być Więcej
Agnieszka Adamczewska - Artystka Fundacji Być Więcej ( rysunek, malarstwo, fotografia )
Małgorzata Zakrzewska - Artystka Fundacji Być Więcej ( mozaika )
Małgorzata Belkiewicz - Artystka Fundacji Być Więcej ( wycinanki, filc )
w dniu 23 czerwca po burzliwych obradach dokonało wyboru i niniejszym ogłasza wyniki konkursu plastycznego :

I MIEJSCE EX AEQUO : MARTYNA MARCISZEWSKA ( klasa VI B ) i SEBASTIAN RYKOWSKI ( klasa VI A )

II MIEJSCE EX AEQUO: JULIA KUREK ( klasa V A ) i FILIP MAJEWSKI ( klasa VI A )

III MIEJSCE ARTUR MILEWSKI ( klasa V A )

WYRÓZNIENIA: MAGDALENA KOT ( KLASA VI B ), WIKTORIA KRZEMIŃSKA ( klasa VI B ) i SZYMON ŻURAW ( klasa VI B )

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIE W RUDNIE W DNIU 5 LIPCA 2015 R PODCZAS KONCERTU BUŁATA OKUDZAWY O GODZ. 15.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH !!!!