Maria Pawlikowska - Jasnorzewska Maria Pawlikowska - Jasnorzewska Maria Pawlikowska - Jasnorzewska "Róża"

W tym parku pobladłym bez śmiechów
przy róży rozkwitłej stoję.
Otośmy jedynymi świadkami pilności
ja jej a ona mojej.